Плаќањето може да се изврши
во просториите на училиштето или
во банка на жиро сметка:

Стопанска Банка - АД Скопје
ИТАЛИАНИССИМО ДООЕЛ Скопје
Ул. Роза Луксембург бр. 6/3
Број на жиро сметка : 200002356351540

 

  • Цената за еден семестар може да се уплати авансно или на рати. За авансните уплати училиштето дава попуст од 10%.
  • Попуст од 5% има за двајца членови од исто семејство, 10% за тројца членови од исто семејство.
  • Училиштето дава 10% попуст и за група од четворица пријатели кои се запишуваат заедно во ист термин.
  • Попуст од 10% има и за студенти и невработени лица.