На почетокот од секој семестар (септември и февруари) училиштето доделува гратис курс на оној кој ќе напише најинтересен краток текст на македонски јазик на зададена тема.

Темата за уписниот рок февруари 2013 е:

„ Италија земја на ..."

Вашите кратки текстови испратете ги на нашата е-mail адреса info@italianissimo.com.mk

На крајот од секој семестар се врши тестирање и најдобриот ученик (се земаат во предвид само оние кандидати кои имаат над 95 поени) добива бесплатно изучување на наредниот степен.

Напомена: Конкурсот важи само за почетници.