On-line формулар за упис

Во тек се уписи за стандардни и интензивни курсеви за сите степени по италијански јазик и подготвителни часови за меѓународниот испит PLIDA.

Italianissimo исто така е центар за симултан, консекутивен и судски превод по италијански јазик.

Може да нé контактирате секој работен ден од 15 до 21 на следниве телефонски броеви:02/3212-853, 077/717-700, 071/218-258, 071/218-268,или пак да го пополните следниот формулар:

Напомена: Ова е само online формулар за пријавување. Уписот ќе се смета за валиден кога ќе се потпише договор со училиштето и ќе се уплати првата рата.